HIDDEN ACCORDION

Музикантам України,

Це повідомлення спрямоване на дружню підтримку. Звісно, ми не можемо повністю зрозуміти вашу поточну особисту, фінансову та емоційну ситуацію, яку переживаєте ви та ваша родина у зв‘язку з подіями в Україні. Натомість, ми пропонуємо вам допомогу у вигляді запрошення розпочати або продовжити свою музичну кар’єру з нами тут, у Великобританії. Ми – сімейне підприємство, відповідальне за успішну та високопрофесійну національну мережу сучасних хорів у Великобританії під назвою «Rock Choir», хочемо підтримати вас, пропонуючи роботу в безпечній, добре створеній музичній організації тут, у Великобританії. У нас є різноманітні вакансії в різних місцях у Великобританії.

Якщо ви хочете отримати новий музичний виклик, змінити життя завдяки своїм музичним здібностям, а також граєте на фортепіано і любите співати, у нас є ідеальна роль для вас в якості «лідера рок-хору».

Приклад однієї з вакансій: ми шукаємо надихаючого лідера для проведення 4-х репетицій рок-хору в районі Кембриджшира – прекрасній частині Великобританії. Надається повне навчання та підтримка для того, щоб ви стали частиною динамічної та талановитої команди музикантів і викладачів з Великобританії. Щотижня ви будете проводити захоплюючі хорові сесії для ентузіастів-аматорів в місцевих громадах. Сесії хору відбуваються з понеділка по четвер протягом дня або вечора, з гарантію щонайменше 30-ти тижнів роботи щороку.

Найпростіший спосіб розпочати роботу з такими хорами – в Кембриджширі, але ми також можемо створити нові хори в новій місцевості разом із вами і гарантувати ваш дохід.

Ми пропонуємо працевлаштування із схваленням робочої візи або візою для гуманітарного спонсорства та гарантованим мінімальним доходом разом із графіком роботи, який дає можливість виконувати інші робочі та особисті зобов’язання паралельно із цим.

Успішні кандидати мають бути харизматичними особистостями, мати чіткі лідерськими якості та вміти ефективно працювати в команді.

Керівникам рок-хору пропонують багато захоплюючих можливостей у своїй ролі, таких як: відкриття BBC London Proms in the Park, запис у Abbey Road Studios, випуск комерційних записів та виступи/участь у великих шоу на аренах Wembley, London O2 та Royal Albert Hall, а також виступи на регіональному та національному телебаченні та радіо.

Лідери можуть на власні очі побачити який позитивний емоційний вплив Rock Choir Experience справляє безпосередньо на своїх учасників та їхнє психічне здоров’я, об‘єднуючи кожну особу та кожну спільноту рок-хору музикою.

ДОДАТКОВИЙ ДОСВІД

Керівника рок-хору також запрошують стати частиною «Вокальної групи рок-хору», яка зараз виступає на комерційних випусках синглів Rock Choir, а також виступати як група на гучних виступах, таких як BBC Proms in the Park.

Такі захоплюючі події сприяють вашому особистому розвитку, створюють репутацію вашого Рок-хору, що, у свою чергу, позитивно впливає на чудову репутацію, яку здобув Рок-хор насьогодні.

ПРОЦЕС НАЙМУ

Після того, як кандидат подав своє резюме та будь-яку відповідну інформацію, пропонується співбесіда та прослуховування на основі досвіду та придатності кожного кандидата. Успішним кандидатам буде надаватися підтримка для зміцнення впевненості і підготовки до ролі лідера хору.

ПІДТРИМКА ВАШОЇ ОСОБИСТІ КАР’ЄРИ ТА РОЗВИТКУ

Керівники рок-хору можуть продовжувати розвивати свою особисту кар’єру та навички паралельно ролі лідера хору. Наприклад, багато лідерів виступають, викладають у школі чи приватно вдома, пишуть музику та виступають самостійно під час контракту з рок-хором.

У Rock Choir триває навчання, де кандидати отримають різноманітні поради та ідеї від зовнішніх експертів і досвідчених лідерів хору. Щороку проводяться 3 «дострокові» сесії розвитку, де вся команда збирається разом, щоб вчитися, навчатися та обмінюватися досвідом.

Подайте заявку якнайшвидше, щоб мати вищі шанси на успіх. Ми розуміємо, що, можливо, не зможемо прийняти всіх, але ми візьмемо стільки претендентів, скільки зможемо. Якщо ваша заявка буде успішною, ми можемо пройти прослуховування/співбесіду онлайн, можливо, у Великобританії. Володіння англійською мовою є важливою частиною роботи.

Дата закінчення: 31.03.2022.

Подайте заявку сьогодні на www.rockchoirjobs.com.

Ми усвідомлюємо, що ми не можемо по-справжньому замінити те, що ви втратили в Україні. Ми можемо запропонувати музикантам-переселенцям новий старт у безпечному середовищі. Це те, що ми будемо мати за честь запропонувати будь-яким українським музикантам, які хочуть приєднатися до нашої родини хорів у Великобританії. У нас є один успішний український музикант, Крістіна Кларк, (дівоче прізвище – Дмитрик). Крістіна – досвідчений керівник рок-хору. Вона працює з нами понад десять років і створила разом з нами як нові хори, так і розвинула існуючі хори. Крістіна була б дуже рада поспілкуватися з вами.

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ РОК-ХОР?

ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД ✨

Можливість отримати гарантований дохід як музикант, а також підтримку улюбленого й успішного британського бренду та команди сімейного бізнесу.

ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДІЙСНО ВАЖЛИВЕ ✨

Можливість по-справжньому змінити ситуацію у своїй громаді та збагатити життя тих, хто бере участь.

ОСОБИСТИЙ ТА КАР‘ЄРНИЙ РІСТ ✨

Дозволяє вам розширити свій розвиток як музиканта та виконавця, а також розвинути соціальні зв’язки з музикантами-однодумцями в команді рок-хору

CLICK HERE TO TRANSLATE TO ENGLISH

To the musicians of Ukraine,

We would like to extend a warm message of friendship. We cannot begin to understand the current personal, financial and emotional situation you and your family are experiencing along with the shock as to how your people and nation are being treated. We are offering help in the form of an invitation to you to begin or continue your musical career with us here in the UK. We are a family business responsible for a successful and high-profile national network of contemporary choirs in the UK called ‘Rock Choir’ and want to support you by offering friendship and a job in a safe, well established musical organisation here in the UK. We have various jobs available in various locations in the UK.

If you would like a new musical challenge, to change lives with your musical skills and if you play the piano and love to sing we have the perfect role for you as a ‘Rock Choir Leader’.

For example – we are looking for an inspiring new leader to run the 4 established Rock Choir rehearsals in the Cambridgeshire area – a beautiful part of the UK. Full training and support are given and you will be part of a dynamic and talented team of musicians and teachers from all across the UK. You will deliver exciting choir sessions weekly in local communities full of enthusiastic amateur singers. Choir sessions take place Monday to Thursday during the day or evening and you have a minimum of 30 weeks of work guaranteed each year.

Taking over established choirs like these in Cambridgeshire is the easiest way to start for you to start with us however we can also start new choirs in a new area with you and guarantee your income.

We are offering self-employment with a working visa endorsement or humanitarian sponsorship pathway visa and a guaranteed minimum income along with a working schedule that allows you the flexibility to maintain other work and personal commitments alongside it.

Individuals should be personable and charismatic with excellent and confident leadership skills and have the ability to work effectively in a team.

Rock Choir Leaders are offered many exciting opportunities in their role such as opening the BBC London Proms in the Park, recording at Abbey Road Studios, releasing commercial recordings and performing/taking part in large arena shows such as Wembley, the London O2 and the Royal Albert Hall as well as appearing on regional and national TV and radio.

Leaders get to witness, first-hand, the emotional impact that the Rock Choir Experience is having directly on its members and their mental-health whilst giving something back by connecting each individual and each Rock Choir community together whilst using music to change lives.

EXTRA EXPERIENCES
A Rock Choir Leader is also invited to become part of the ‘Rock Choir Vocal Group’ which currently features on Rock Choir’s commercial single releases and are invited to perform as a group at high-profile performances such as BBC Proms in the Park.

These exciting events help personal development but also assist in building the reputation of Rock Choir which in turn contributes to the dynamic and excellent reputation that Rock Choir has gained.

THE AUDITION PROCESS
Once a candidate has submitted their CV and any relevant information, a relaxed and informative interview and audition are offered based on the experience and suitability of each candidate and if successful and both the candidate and the Rock Choir Team wish to move forwards, a schedule of supportive, dynamic and fun training is given to help build confidence and prepare each candidate for their role in front of the choirs.

SUPPORTING YOUR PERSONAL CAREER AND DEVELOPMENT

Rock Choir Leaders are able to continue developing their personal careers and skills alongside the responsibilities of the role and as an example, many Leaders will gig, teach at school or privately at home, write music and perform themselves whilst contracted to Rock Choir.

Training and development is ongoing in Rock Choir where candidates will learn a variety of new skills and ideas from external experts and expertise within the team. There are 3 ‘pre-term’ development sessions held each year where the whole team come together to study, learn and share experiences.

If you would like to join our expanding team of successful musicians, applications will be considered as they are received and the applications process may close early so please do apply now to avoid disappointment. We realise we may not be able to take everyone but we will take as many applicants as we can. If your application is successful we can audition/interview online and possibly in the UK. English speaking is an essential part of the job.

Closing date : 31/03/2022.

We realise that we cannot truly offer a replacement for what you have lost in Ukraine. We can offer a new start for displaced musicians in a safe environment. It is something we would be priviledged to offer to any musicians of Ukraine who want to join our family of choirs in the UK. We have one accomplished Ukrainain musician, Christina Clark (nee. Dymytryk) who is now a highly experienced Rock Choir leader. She has worked with us for over a decade and has established both new choirs with us and taken over existing choirs and she would be very happy to speak with you.

WHY CHOOSE ROCK CHOIR?

GUARANTEED INCOME ✨
An opportunity to earn a guaranteed income as a self-employed musician and be cared for and supported by a well-loved and successful UK brand and family business team.

MAINTAIN COMMITMENTS ✨
Maintain your current musical and/or other commitments around your Rock Choir role.

TRULY MAKE A DIFFERENCE ✨
An opportunity to truly make a difference in your community and enrich the lives of those who take part.

EXPAND YOUR GROWTH ✨
Enabling you to expand your growth as a musician and performer and develop your own personal life and friendships with like-minded musicians in the Rock Choir team.

Rock Choir Jobs

Музикантам України,

Це повідомлення спрямоване на дружню підтримку. Звісно, ми не можемо повністю зрозуміти вашу поточну особисту, фінансову та емоційну ситуацію, яку переживаєте ви та ваша родина у зв‘язку з подіями в Україні. Натомість, ми пропонуємо вам допомогу у вигляді запрошення розпочати або продовжити свою музичну кар’єру з нами тут, у Великобританії. Ми – сімейне підприємство, відповідальне за успішну та високопрофесійну національну мережу сучасних хорів у Великобританії під назвою «Rock Choir», хочемо підтримати вас, пропонуючи роботу в безпечній, добре створеній музичній організації тут, у Великобританії. У нас є різноманітні вакансії в різних місцях у Великобританії.

Якщо ви хочете отримати новий музичний виклик, змінити життя завдяки своїм музичним здібностям, а також граєте на фортепіано і любите співати, у нас є ідеальна роль для вас в якості «лідера рок-хору».

Приклад однієї з вакансій: ми шукаємо надихаючого лідера для проведення 4-х репетицій рок-хору в районі Кембриджшира – прекрасній частині Великобританії. Надається повне навчання та підтримка для того, щоб ви стали частиною динамічної та талановитої команди музикантів і викладачів з Великобританії. Щотижня ви будете проводити захоплюючі хорові сесії для ентузіастів-аматорів в місцевих громадах. Сесії хору відбуваються з понеділка по четвер протягом дня або вечора, з гарантію щонайменше 30-ти тижнів роботи щороку.

Найпростіший спосіб розпочати роботу з такими хорами – в Кембриджширі, але ми також можемо створити нові хори в новій місцевості разом із вами і гарантувати ваш дохід.

Ми пропонуємо працевлаштування із схваленням робочої візи або візою для гуманітарного спонсорства та гарантованим мінімальним доходом разом із графіком роботи, який дає можливість виконувати інші робочі та особисті зобов’язання паралельно із цим.

Успішні кандидати мають бути харизматичними особистостями, мати чіткі лідерськими якості та вміти ефективно працювати в команді.

Керівникам рок-хору пропонують багато захоплюючих можливостей у своїй ролі, таких як: відкриття BBC London Proms in the Park, запис у Abbey Road Studios, випуск комерційних записів та виступи/участь у великих шоу на аренах Wembley, London O2 та Royal Albert Hall, а також виступи на регіональному та національному телебаченні та радіо.

Лідери можуть на власні очі побачити який позитивний емоційний вплив Rock Choir Experience справляє безпосередньо на своїх учасників та їхнє психічне здоров’я, об‘єднуючи кожну особу та кожну спільноту рок-хору музикою.

ДОДАТКОВИЙ ДОСВІД

Керівника рок-хору також запрошують стати частиною «Вокальної групи рок-хору», яка зараз виступає на комерційних випусках синглів Rock Choir, а також виступати як група на гучних виступах, таких як BBC Proms in the Park.

Такі захоплюючі події сприяють вашому особистому розвитку, створюють репутацію вашого Рок-хору, що, у свою чергу, позитивно впливає на чудову репутацію, яку здобув Рок-хор насьогодні.

ПРОЦЕС НАЙМУ

Після того, як кандидат подав своє резюме та будь-яку відповідну інформацію, пропонується співбесіда та прослуховування на основі досвіду та придатності кожного кандидата. Успішним кандидатам буде надаватися підтримка для зміцнення впевненості і підготовки до ролі лідера хору.

ПІДТРИМКА ВАШОЇ ОСОБИСТІ КАР’ЄРИ ТА РОЗВИТКУ

Керівники рок-хору можуть продовжувати розвивати свою особисту кар’єру та навички паралельно ролі лідера хору. Наприклад, багато лідерів виступають, викладають у школі чи приватно вдома, пишуть музику та виступають самостійно під час контракту з рок-хором.

У Rock Choir триває навчання, де кандидати отримають різноманітні поради та ідеї від зовнішніх експертів і досвідчених лідерів хору. Щороку проводяться 3 «дострокові» сесії розвитку, де вся команда збирається разом, щоб вчитися, навчатися та обмінюватися досвідом.

Подайте заявку якнайшвидше, щоб мати вищі шанси на успіх. Ми розуміємо, що, можливо, не зможемо прийняти всіх, але ми візьмемо стільки претендентів, скільки зможемо. Якщо ваша заявка буде успішною, ми можемо пройти прослуховування/співбесіду онлайн, можливо, у Великобританії. Володіння англійською мовою є важливою частиною роботи.

Дата закінчення : 31/03/2022

Ми усвідомлюємо, що ми не можемо по-справжньому замінити те, що ви втратили в Україні. Ми можемо запропонувати музикантам-переселенцям новий старт у безпечному середовищі. Це те, що ми будемо мати за честь запропонувати будь-яким українським музикантам, які хочуть приєднатися до нашої родини хорів у Великобританії. У нас є один успішний український музикант, Крістіна Кларк, (дівоче прізвище – Дмитрик). Крістіна – досвідчений керівник рок-хору. Вона працює з нами понад десять років і створила разом з нами як нові хори, так і розвинула існуючі хори. Крістіна була б дуже рада поспілкуватися з вами.

ЧОМУ ВАРТО ВИБРАТИ РОК-ХОР?

ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД ✨

Можливість отримати гарантований дохід як музикант, а також підтримку улюбленого й успішного британського бренду та команди сімейного бізнесу.

ЗРОБИТИ ЩОСЬ ДІЙСНО ВАЖЛИВЕ ✨

Можливість по-справжньому змінити ситуацію у своїй громаді та збагатити життя тих, хто бере участь.

ОСОБИСТИЙ ТА КАР‘ЄРНИЙ РІСТ ✨

Дозволяє вам розширити свій розвиток як музиканта та виконавця, а також розвинути соціальні зв’язки з музикантами-однодумцями в команді рок-хору

Copyright © 2022 Rock Choir Ltd | All rights reserved | Company No 05998336

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close